Soma - strona główna

Rodzaje badań

Realizujemy badania z użyciem szerokiej gamy metod i technik.

1.Badania empiryczne
a. Jakościowe badania empiryczne

Metody i techniki gromadzenia danych:
- Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
- Wywiady grupowe (FGI)
    - zogniskowany wywiad grupowy
    - grupa kreatywna
    - mini group (4-6 osób)
    - extended group (do 6 godz.)
    - affinity group (w gronie rodziny, współpracowników, sąsiadów)
Wszystkie typy FGI z użyciem technik projekcyjnych takich jak: personifikacja, animalizacja, collage, test niedokończonych zdań, bubble test, brand party game.
- Obserwacja
- Mystery shopping

b. Ilościowe badania empiryczne
Metody i techniki gromadzenia danych
- wywiad kwestionariuszowy
    - bezpośredni, „face-to-face” (PAPI)
    - telefoniczny (CATI)
    - internetowy (CAWI)
    - ankieta pocztowa
- ankieta prasowa
- ankieta audytoryjna
- sondaże ad hoc
Metody analizy:
- analizy proste (tabele częstości, podstawowe tabele krzyżowe)
- analizy tabel współzależności
- zaawansowane analizy statystyczne: analiza skupień; analiza czynnikowa; analiza regresji i inne
- analizy jakościowe (analiza treści, analiza sekwencyjna)

2.„Desk research” – praca na danych zastanych (wtórnych), np. danych statystycznych,. dokumentach urzędowych, itp.