Soma - strona główna

Obszary badań


Realizujemy takie badania jak:
- badania socjologiczne (badanie opinii, postaw, stylów życia, badania dla społeczności lokalnych, studia akceptacji społecznej dla inwestycji, itp.)
- badania psychologiczne (zachowania konsumenckie, oddziaływanie reklamy)
- badania statystyczne (zaawansowane analizy statystyczne, dobór prób)
- badania marketingowe (badania marki, produktu, reklamy)
- usługi audytorskie (badania jakości usług, obsługi klienta, badania pracowników i kadry menadżerskiej, badanie konkurencji)
- badania ewaluacyjne